Gminny Konkurs Recytatorski „Dla Ciebie Ojczyzno…”

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

pt.: „DLA CIEBIE OJCZYZNO…”

    21 maja 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Zwoli odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt.: „Dla Ciebie Ojczyzno…” Organizatorem konkursy była Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Zwoli pod patronatem Wójta Gminy Miastków Kościelny.

Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, popularyzowanie poezji opiewającej piękno naszej Ojczyzny, upowszechnianie kultury języka wśród dzieci, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci, promocja talentów.

    W konkursie wzięło udział dwudziestu ośmiu uczniów – przedstawicieli poszczególnych szkół naszej gminy -z Niepublicznej Szkoły Podstawowej                               w Brzegach, z Publicznej Szkoły Podstawowejw Miastkowie Kościelnym,                                 z Publicznej Szkoły Podstawowejw Zgórzu, z Publicznej Szkoły Podstawowej         w Zwoli, z Przedszkola w Miastkowie Kościelnym,  w IV kategoriach wiekowych:I kategoria -  uczniowie oddziałów przedszkolnych,II kategoria - uczniowie klas  I-III,III kategoria - uczniowie klas IV-VI, IV kategoria - uczniowie klas VII-VIII i oddział gimnazjalny.

    Każdy z uczestników konkursu recytował przygotowany wiersz - adekwatny do wieku, który bezpośrednio po zakończeniu był ocenianyi punktowany. Ocenie podlegały: dobór tekstów, opanowanie pamięciowe utworu, interpretacja, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny, dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi).

   Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:                                                                               Sławomir Rusak – Zastępca Wójta Gminy Miastków Kościelny,                                Danuta Włodarczyk – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie       Kościelnym, Halina Kordaś – dyrektor PSP w Zwoli,                                                                                                                    Anna Karczmarczyk – nauczyciel języka polskiego PSP w Zgórzu,                                                                            Aleksandra Brzostowska – nauczyciel języka polskiego NSP w Brzegach

    W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali:

I KATEGORIA -  oddział przedszkolny

I miejsceFilip Zając – uczeń PSP w Zgórzu, II miejsce Emil Domański –uczeń  PSP w Miastkowie Kościelnym, III miejsce Kinga Zięcina - uczennica PSP w Zwoli

II KATEGORIA -  klasy  I-III

I miejsceJan Zając - uczeń PSP w Zgórzu, II miejsceKatarzyna Matryba – uczennica PSP  w Miastkowie Kościelnym, II miejsceAleksandra Ślińska – uczennica PSP w Miastkowie Kościelnym, III miejsceKinga Baran - uczennica PSP w Zwoli

III KATEGORIA -  klasyIV-VI                                                                                                                         

I miejsceAnna Świtek - uczeń PSP w Miastkowie Kościelnym, II miejsceAleksandra Jaroń - uczennica PSP  w Miastkowie Kościelnym,                                                                          III miejsceAmelia Ruszała - uczennica PSP w Zgórzu

Wyróżnienie:  Maja Moreń – uczennica PSP w Zwoli

IV KATEGORIA -  klasy VII-VIII i oddział gimnazjalny

I miejsceNatalia Kucharska - uczennica PSP w Zwoli, II miejsceJulia Włodarczyk – uczennica PSP  w Zgórzu                                                                    II miejsceJulia Borkowska - uczennica PSP w Miastkowie Kościelnym      III miejscePaulina Kosyra – uczennica PSP w Zgórzu, III miejsceMaria Kamińska - uczennica PSP w Miastkowie Kościelnym     

    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe wręczane przez Zastępcę Wójta Gminy Miastków Kościelny p. Sławomira Rusaka i Dyrektor szkoły p. Halinę Kordaś.

    Dla wszystkich uczniów został przygotowany słodki poczęstunek.

Gratulujemy sukcesów naszym wspaniałym uczniom i dziękujemy za ogromny wkład pracy ich Paniom nauczycielkom.