Skrócenie zajęć

OGŁOSZENIE

W zwązku z zaleceniem MEN i za zgodą organu prowadzącego od dnia 12 czerwca 2019 r. do odwołania lekcje zostają skrócone.

Zajęcia będą odbywały się wg następujacego porządku:

1 lekcja: 8:00 - 8:35

2 lekcja 8:45 - 9:20

3 lekcja 9:30 - 10:05

4 lekcja 10:15 - 10:50

5 lekcja 11:10 - 11:45

6 lekcja 11:55 - 12:30

7 lekcja 12:35 - 13:10

 

Pierwsze odwozy 12:10

Zwola, Brzegi 12:40, Zgórze 12:45 (przy szkole)

 

Drugie odwozy 13:15