Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli w bieżącym roku szkolnym obchodzi swoje 100-lecie istnienia. Tę piękną uroczystość pragniemy połączyć z nadaniem szkole imienia Marii Kownackiej.  Wybór Marii Kownackiej jako patronki szkoły nie był rzeczą przypadku, gdyż pisarka ze względu na charakter swej twórczości, jest bliska sercu każdego dziecka.

Rada Rodziców

                                                                  „Trzeba dzieciom dać serce,

                                                               piękno i uśmiech, aby uczyły się

                                                                 kochać ludzi i wszystko , co je otacza.”

Maria Kownacka

 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli w bieżącym roku szkolnym obchodzi swoje 100-lecie istnienia. Tę piękną uroczystość pragniemy połączyć z nadaniem szkole imienia Marii Kownackiej.  Wybór Marii Kownackiej jako patronki szkoły nie był rzeczą przypadku, gdyż pisarka ze względu na charakter swej twórczości, jest bliska sercu każdego dziecka. To właśnie dzieciom poświęciła cały swój bogaty dorobek literacki.

Dopełnieniem uroczystości nadania imienia naszej szkole będzie wręczenie sztandaru społeczności uczniowskiej. Sztandar, to symbol wdzięczności  obecnego  społeczeństwa dla poprzednich i przyszłych  pokoleń.

 

W związku z tym prosimy o wsparcie w tym tak ważnym dla nas przedsięwzięciu . Dobrowolnych wpłat można dokonywać:

-  w sekretariacie szkoły

-  wykupując okolicznościową cegiełkę

-  wpłaty  na konto:

 

 Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zwoli

  60 9210 0008 0057 8365 2000 0010

 

 

 

Uczniowie, Rada Rodziców, Grono Pedagogiczne