O szkole

 

 

Dawniej...

 

Wzmianka o Zwoli sięga czasów Zygmunta I – króla polskiego od 1506 do 1548 r. Zwola była niegdyś miastem. Z akt Trybunału Piotrkowskiego z roku 1549 dowiadujemy się, że Zwola była miastem. Był tu też zamek wybudowany przez Jana Zwolskiego w roku 1536. Obecnie zamku nie ma. Przypuszcza się, że był wybudowany na północ od kościoła parafialnego (obecnie miejsce to nazywa się okopy). Zabudowani wsi Zwola – dawniejszego miasteczka znajdowały się w promieniu 300 metrów i dalej wokół kościoła. W roku 1863 dobra zwolskie były przez rząd rosyjski skonfiskowane z powodu uczestnictwa Jana Zwolskiego w powstaniu styczniowym i oddane wojskowemu rosyjskiemu Staniukowiczowi. W latach 1870 – 1872 Staniukowicz na zasadzie dobrowolnej umowy z włościanami wsi Zwola przeniósł wieś w to miejsce, gdzie znajduje się obecnie. Przy przesiedlaniu się gospodarze dobrowolnie ze swoich działek po odcięciu paru prętów ziemi stworzyli trzy morgi gruntu pod zabudowania szkolne i do użytku nauczyciela. Do roku 1911 w Zwoli szkoły nie było. Publiczne otwarcie szkoły w Zwoli nastąpiło 1 grudnia 1911 r. Szkoła ta mieściła się w domu wynajętym od gospodarza Tomasza Morenia.Nauka odbywała się w jednym pomieszczeniu. Budowę szkoły rozpoczęto w 1911 roku. Szkolny budynek w Zwoli zbudowany był z drzewa, pokryty blachą, składał się z jednej dużej sali szkolnej, szatni, sionki i trzech izb dla nauczyciela. Wyposażenie szkoły stanowiły ławki, tablica, dwa krzesła wykonane przez mieszkańców wsi. W roku 1936 rozpoczęto rozbudowę szkoły. Dobudowano trzy sale lekcyjne i korytarz. Pracę zakończono w 1938 roku. Budowę nowego budynku szkolnego rozpoczęto w 1987 roku. Po 6 latach budowy oddano do użytku nową, 1 – piętrową, murowaną szkołę o 9 salach wykładowych, zapleczem żywieniowym i kotłownią. Wielkie zasługi przy budowie tej szkoły należą się mieszkańcom Zwoli i Zwoli Poduchownej....

 

 

Dziś...

 

 

Obecnie  szkoła Podstawowa w Zwoli jest szkołą sześcioklasową z oddziałem przedszkolnym. Uczęszcza  do niej 80 dzieci z miejscowości : Zwola, Zwola Poduchowna i Baczków. W szkole pracuje 8 nauczycieli w pełnym  i 4 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin  2 pracowników obsługi. Szkoła dysponuje przestronnymi, kolorowymi, czystymi salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, salą zabaw wyposażoną w ramach rządowego programu” Radosna szkoła”, świetlicą , biblioteką. W ostatnich latach zmienił się wygląd szkoły , wymieniono okna , pokrycie dachu, wykonano ogrodzenie wokół budynku , częściowo zagospodarowano teren wokół szkoły , wymieniono część mebli i stolików uczniowskich, w ostatnich miesiącach wymieniono wykładziny we wszystkich salach lekcyjnych. Staramy się w różny sposób pozyskiwać środki czy to na zakup pomocy czy na dodatkowe zajęcia dla uczniów i tak :

 

W 2007r powołaliśmy  Uczniowski Klub Sportowy „Karol”, który otrzymał dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Ministra Sportu i Turystyki. Za te środki wyposażono naszą mini sale gimnastyczną( drabinki gimnastyczne, materace, skrzynię gimnastyczna , piłki i inny sprzęt). Wprawdzie nie posiadamy Sali gimnastycznej i nic nie zrekompensuje jej braku, ale sprzęt sportowy pozyskany przez klub choć w minimalnym stopniu przybliży nas do prawdziwego sportu. Co nasi uczniowie corocznie nam udowadniają zajmując czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu gminnym.

 

 Za pozyskane środki  w konkursie  Mazowieckiego Kuratora Oświaty „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w 2008 roku” wyposażyliśmy świetlicę, i dwie sale lekcyjne. Ponadto wszyscy uczniowie szkoły uczestniczyli w dodatkowych rozwijających zajęciach jak również w kilku nieodpłatnych wyjazdach edukacyjnych. Obecnie realizujemy projekt „Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III” do którego przystąpiła Gmina Miastków Kościelny.

 

 Nasza szkoła to nie tylko budynek w którym odbywają  się lekcje ale to również miejsce w którym ma możliwość spotkać się cała społeczność  wiejska. Od wielu lat corocznie w okresie przed wakacyjnym odbywają  się   spotkania  rodzinne w trakcie których dzieci prezentują swoje umiejętności przed rodzicami i dziadkami, mają miejsce wspólne  zabawy , konkursy . Oferta  dodatkowych zajęć  mających na celu ciekawe spędzenie czasu jest również bogata: zorganizowaliśmy półkolonie letnie współpracując z TPD, warsztaty plastyczne „ Lato na wsi” przy współpracy  z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, corocznie organizujemy  wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na spektakle teatralne.  Nasi uczniowie biorą udział w powiatowych konkursach przedmiotowych,  recytatorskich, festiwalach piosenki , konkursach o wiedzy pożarniczej , bezpieczeństwa ruchu drogowego prezentując swoje umiejętności promują siebie, naszą szkole i nasz region.