Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZWOLI

rok szkolny 2017/2018

 

PRZEWODNICZĄCA

Justyna Kucharska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ


Joanna Dadas


SEKRETARZ


Monika Salamończyk


SKARBNIK


Iwona Głasek