Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZWOLI

rok szkolny 2019/202018

 

PRZEWODNICZĄCA

Magdalenas Dadas

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Urszula Tratkiewicz

 

SEKRETARZ

Wioletta Moreń


SKARBNIK

Iwona Głasek