Mówią o nas...

 

KATOLICKIE RADIO PODLASIE

http://www.radiopodlasie.pl/wiadomosci/uczniowie-ze-zwoli-odwiedzili-radio-3dc4.html


http://www.podlasie24.pl/garwolin/region/w-zwoli-rozstrzygnieto-interesujacy-konkurs-14b41.html--------------------------------------------------------------------------------http://www.podlasie24.pl/garwolin/region/uczniowie-ze-zwoli-w-stolicy-14990.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 http://www.podlasie24.pl/garwolin/region/zwola-frontem-do-ucznia-14709.html

 

 

 

 

 

http://www2.egarwolin.pl/index.php/aktualnosci/7554-wito-plonow-w-miastkowie-kocielnym


 

 

 

"Gminny konkurs czytelniczy w Zwoli"

 

http://podlasie24.pl/garwolin/kultura/miastkow-koscielny-najlepsi-czytelnicy-w-gminie-1288e.html 


 

"Wielkie działania w małej szkole"

 

 

http://podlasie24.pl/garwolin/region/zwola--wielkie-dzialania-w-malej-szkole--12a77.html


 

 

 

 

 

"Miastków. Uhonorowano laureatów konkursu"

 

 

http://www.podlasie24.pl/wiadomosci/garwolin/miastkow.-uhonorowano-laureatow-konkursow-eaa7.html

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

"Radosna szkoła" - otwarcie placu zabaw

 

 

http://www.podlasie24.pl/wiadomosci/garwolin/samorzad-miastkowa-przekazal-dzieciom-okazale-prezenty--ca40.html

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Wystąpienie Posła na Sejm RP - Pana Grzegorza Woźniaka

Posiedzenie nr 18 »

Oświadczenia »

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jesteśmy dziś często świadkami likwidowania szkół, szczególnie małych, na terenach wiejskich. Obecny rok szkolny jest chyba rekordowy pod tym względem. Tymczasem wiejska szkoła pełni w swoim środowisku rolę nieocenioną.

Zdarza się, że jest jedynym ośrodkiem kultury, nauki i sportu. Na przykładzie historii szkoły w Zwoli, gmina Miastków Kościelny, powiat garwoliński, która obchodzi 100-lecie istnienia, chcę państwu zaprezentować znaczenie placówki oświatowej na terenach wiejskich. Historia Szkoły Podstawowej w Zwoli rozpoczęła się 1 grudnia 1911 r. Wtedy miało miejsce otwarcie szkoły mieszczącej się w prywatnym domu wynajętym od pana Tomasza Morenia. Szkoła została założona przy dużym zaangażowaniu proboszcza para?i Zwola księdza Jana Haraszewskiego.

Szkolny budynek zbudowany był z drewna, pokryty blachą, składał się z jednej dużej sali szkolnej, szatni, sionki, izby dla nauczycieli. W 1936 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły, która trwała do 1938 r. W latach 1928–1957 funkcję dyrektora szkoły pełnił Antoni Bajera. Szkoła stała się lokalnym ośrodkiem kultury.

Organizowano wycieczki, inscenizacje oraz wyświetlano ?lmy. Po jego odejściu do 1964 r. funkcję kierownika pełnił Stanisław Osiak. Kolejnym kierownikiem szkoły w Zwoli do 1972 r. była Barbara Kozakiewicz.

Stan techniczny budynku szkolnego był już wtedy bardzo zły, jednak ciągły brak funduszy uniemożliwiał remont. Pomimo tych trudności szkoła nadal funkcjonowała, pełniąc ważną rolę w życiu lokalnej społeczności. Pod koniec lat 80., gdy dyrektorem szkoły był Alfred Moreń, udało się rozpocząć budowę nowego budynku szkoły, gdyż stary drewniany budynek już nie nadawał się do remontu. W dniu 1 września 1993 r., po sześciu latach budowy, oddano do użytku nowy, jednopiętrowy, murowany budynek szkoły. Znajdowało się w nim 9 sal, zaplecze żywieniowe i kotłownia.

Od 1996 r. prowadzenie szkół przejęły samorządy gminne. Szkoła podlega bezpośrednio samorządowi gminy Miastków Kościelny, który nie szczędzi ?nansów na prace remontowe i doposażenie placówki. W najbliższym czasie przy szkole powstanie plac zabaw dla dzieci. Obecnie w szkole uczy się prawie 90 uczniów, którzy odnoszą sukcesy w konkursach oraz zawodach sportowych na terenie gminy, powiatu i województwa.

Od września 2004 r. funkcję dyrektora szkoły pełni pani Halina Kordaś, która kładzie nacisk nie tylko na podnoszenie poziomu nauki swoich podopiecznych, ale również każdego roku przy wsparciu samorządu i rodziców prowadzi prace remontowe, które poprawiają warunki nauki uczniów tej szkoły. Zapoczątkowała również realizację wielu programów pro?laktycznych oraz zajęć w czasie wolnym dla dzieci, m.in. „Owoce w szkole” czy „Lato na wsi”. Biorąc pod uwagę całokształt przedstawionych działań, musimy zauważyć, jak ważne społeczne funkcje spełnia taka placówka w środowisku wiejskim, jak ważnym jest ośrodkiem, nie tylko kształcenia i wychowania, ale i kształtowania tożsamości kulturowej, poczucia wspólnoty lokalnej i narodowej; ważnym ośrodkiem, w którym koncentruje się życie wspólnoty.

Warto i trzeba o tym pamiętać, nim podejmie się kolejną decyzję o zamknięciu nierentownej szkoły. Szkoły, takie jak ta w Zwoli i jak wiele innych w Polsce, dobrze służą kształtowaniu, wychowaniu i krzewieniu szeroko pojętej kultury w ośrodkach, które od tych dóbr często są odcięte. Serdeczne gratulacje dla całej społeczności szkolnej, dyrekcji, nauczycieli, absolwentów oraz dzieci wraz z rodzicami z okazji wspaniałego jubileuszu 100-lecia szkoły, podczas którego szkoła ta otrzymała nowy sztandar oraz nadano jej imię Marii Kownackiej. Dziękuję państwu parlamentarzystom za uwagę. Panie marszałku, dziękuję bardzo.

http://sejmometr.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pod skrzydłami autorki Plastusia

 

Uśmiech dziecka jest moim uśmiechem – mówiła Maria Kownacka (1894-1982). Autorka m.in. Plastusiowego pamiętnika i Rogasia z Doliny Roztoki od soboty jest patronką Szkoły Podstawowej w Zwoli.

 

Mimo wakacji niewielka szkoła w gminie Miastków Kościelny pękała w szwach, i to w sobotę. 7 lipca uroczyście obchodzono 100-lecie istnienia szkoły. - Publiczne i jawne otwarcie szkoły powszechnej w Zwoli nastąpiło 1 grudnia 1911 roku. Do jej założenia przyczynili się proboszcz tutejszej parafii, ksiądz Jan Haraszewski, sekretarz gminy Kulbiecki i pełnomocnik gminy Stanisław Bogusz – mówiła dyrektor Halina Kordaś.

Pięć lat później zakończono budowę drewnianego budynku szkoły. Wcześniej uczniowie korzystali z uprzejmości Tomasza Morenia, który udostępniał pomieszczenie w swoim domu. 20 lat później dobudowano trzy sale lekcyjne. Niszczejący budynek w 1986 roku postanowiono odbudować. Prace zakończyły się w 1993 roku. Kolejne remonty i zagospodarowanie terenu wokół szkoły przeprowadzono w 2004 roku.

Jubileusz połączony był z wręczeniem sztandaru. – Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem systemu wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły – podkreślała dyrektor Halina Kordaś.

- Jubileusz 100-lecia jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Uroczystość ta kryje w sobie niezwykłą siłę łącząc wielopokoleniową społeczność szkolną – mówił wójt gminy Jerzy Jaroń. Włodarz podkreślał trud nauczycieli, uczniów, rodziców w budowanie wizerunku szkoły. Gratulował osiąganych sukcesów naukowych i sportowych.

Najbardziej zasłużeni dla szkoły w Zwoli otrzymali pamiątkowe grawerki. W tym gronie znaleźli się: Zofia Moreń, Alfred Moreń, Wiesława Osiak, Stanisław Osiak, Regina Głuch, Alicja Salomończyk, Zogia Jurzysta, Halina Kordaś.

Gratulacje zacnego jubileuszu i życzenia dalszego rozwoju składali także parlamentarzyści Stanisława Prządka i Grzegorz Woźniak, starosta Marek Chciałowski, wiceprzewodnicząca rady powiatu Teresa Bąk, prezes zarządu garwolińskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Halina Poszytek Halina Orlińska z warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która jest spadkobiercą mieszkania Marii Kownackiej.

Święto szkoły nie mogło się odbyć bez występów uczniów, tych recytatorskich i tanecznych. Szkolne korytarze zamieniły się w muzeum historii placówki. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar, a goście symbolicznie wbili gwóźdź do drzewca. Uchwałę o nadaniu imienia Marii Kownackiej odczytał przewodniczący rady gminy Marek Jaroń.

http://wirtualnygarwolin.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

100 - lat tradycji w Zwoli

7 lipca br. w Zwoli uroczyście obchodzono 100-lecie istnienia miejscowej szkoły. Okrągły jubileusz był okazją do nadania placówce imienia Marii Kownackiej i sztandaru. Gratulacje oraz życzenia dalszego rozwoju, wielu owocnych lat pracy i nauki, znakomitych wychowanków, a także osiągnięć edukacyjnych złożył szkolnej społeczności Starosta Garwoliński Marek Chciałowski.

W uroczystości nadania imienia i sztandaru udział wzięła cała szkolna brać, wakacje nie były przeszkodą, aby móc wspólnie świętować. Przyjechało wielu absolwentów, zgromadzili sie mieszkańcy. Obecna na jubileuszu Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Teresa Bąk podzieliła się wspomnieniami z czasów nauki w szkole podstawowej w Zwoli. Wszyscy przybyli na uroczystość goście usłyszeli najważniejsze fakty z kart historii stuletniej szkoły, której oficjalne powstanie datowane jest na 1 grudnia 1911 roku. Przekazanie sztandary i ślubowanie uczniów poprzedziło odczytanie uchwały dotyczącej nadania imienia i aktu fundacyjnego sztandaru. Zacny jubileusz był również okazją do odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

Pogoda sprzyjała plenerowej formie uroczystości. Świętowanie uświetniły wspaniałe występy dzieci w strojach ludowych oraz orkiestra z Miastkowa Kościelnego pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Miętusa. Uroczystość zakończył poczęstunek przygotowany przez panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szkoła ze 100-letnimi tradycjami

 

 

Wpisany przez Marek Chciałowski   

7 lipca 2012 r. w zabytkowym kościele parafialnym w Zwoli Poduchownej odbyła się uroczysta msza odprawiona w intencji 100-lecia istnienia szkoły w Zwoli. Okrągła rocznica była wspaniałą okazją do nadania szkole imienia Marii Kownackiej i sztandaru.

Dlaczego w wakacje, gdy uczniowie mają zasłużony wypoczynek? Powód jest prosty, właśnie 6 lipca 1529 r. kapituła poznańska powołała do istnienia nową parafię w Zwoli, do której przydzielono: Baczków, Jagodne, Ryczyska, Suchowolę, Świder i Zwolę. Powstanie parafii zawsze przyczynia się do rozwoju miejscowości.

Szkoła w Zwoli powstała w 1911 r. z inicjatywy mieszkańców, pracowników gminy Miastków i księdza proboszcza Jana Haraszewskiego. Początkowo lekcje odbywały się w prywatnym domu Tomasza Morenia, po pięciu latach, bardzo szybko jak na ówczesne czasy, pobudowano drewniany budynek, który z niewielkimi zmianami służył uczniom i nauczycielom do 1993 roku.

Obecnie nowy budynek to szkoła sześcioklasowa. Uczęszcza do niej 80 dzieci, pracuje 12 nauczycieli i dwóch pracowników obsługi. Nowa, przestronna szkoła zapewnia uczniom bardzo dobre warunki do nauki.

W uroczystości nadania imienia wzięły udział wszystkie dzieci, wakacje nie były tutaj przeszkodą, aby wszyscy mogli świętować. Przyjechało bardzo dużo absolwentów, zgromadziła się cała społeczność Zwoli, było to święto całej miejscowości. Teresa Bąk, wiceprzewodnicząca Rady powiatu występowała nie tylko z tytułu swojej funkcji, dzieliła się głównie wspomnieniami z czasów nauki w szkole podstawowej w Zwoli.

Pogoda sprzyjała plenerowej formie uroczystości. Wspaniałe występy dzieci w strojach ludowych nawiązywały do liter zawartych w słowie POLSKA. Poczęstunek przygotowały panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich a po części oficjalnej było zwiedzanie szkoły i powrót do przeszłości; w Zwoli znajdują się dokumenty wszystkich uczniów od 1918 roku! Na uroczystości przyjechała Pani kustosz muzeum Marii Kownackiej oraz Pani prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, w której mieszkała Maria Kownacka. Właśnie to mieszkanie zostało zamienione na muzeum. Atrakcją dodatkową dla dzieci było zorganizowane wesołe miasteczko.

http://www.psl.garwolin.pl

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Poseł Stanisława Prządka wzięła udział w uroczystościach związanych z obchodami 100– lecia istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli w gminie Miastków Kościelny, nadania szkole imienia Marii Kownackiej, wręczenia sztandaru oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy. "Sztandar jest ukoronowaniem dorobku i pracy wielu pokoleń, które  ją tworzyły  i wniosły  swój wysiłek w jej rozwój. Patronka Waszej szkoły Maria Kownacka swój wybitny dorobek artystyczny poświęciła dzieciom - dzięki temu mamy możliwość poznawania uroków naszej ojczyzny i pięknej mowy polskiej" - mówiła poseł. Z okazji tego Jubileuszu  złożyła gratulacje  Dyrekcji Szkoły i Gronu Pedagogicznemu oraz poprzednikom, do  wszystkich nauczycieli skierowała życzenia satysfakcji i dumy wynikających z dobrego nauczania i wychowania młodzieży, natomiast Rodzicom życzyła zadowolenia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Wam drodzy uczniowie – mówiła poseł życzę, byście kontynuowali chlubne tradycje Waszej szkoły, i w pełni wykorzystali wszystkie stworzone przez nią możliwości pogłębiania wiedzy. Życzę Wam dobrego wakacyjnego wypoczynku.

http://www.przadka.nazwa.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Poczwórne świętowanie w Zwoli

Niewielka szkoła w Zwoli w gminie Miastków Kościelny obchodziła 7 lipca poczwórne uroczystości, a mianowicie 100- lecie istnienia szkoły, nadanie imienia Marii Kownackiej, wręczenie sztandaru i odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która przyjechała aż z parafii Włodawa.

 Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Zwoli Poduchownej, którą koncelebrowali księża Sylwester Gałach, Stanisław Dadas i Krzysztof Cąkała. Podczas nabożeństwa poświęcono sztandar szkoły, który ufundowali rodzice. Potem kontynuowano celebrę na placu szkolnym, gdzie odczytana została bogata, bo sięgająca 100 lat historia szkoły. Następnie rodzice przekazali dyrektor szkoły Halinie Kordaś sztandar, jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec ojczyzny.


Zobacz zdjęcia w większym formacie


- Gratuluję mieszkańcom tego, że ta szkoła osiąga dobre wyniki, że wasze dzieci uczą się w dobrej szkole, że uczą ich wspaniale przygotowani do tej roli nauczyciele. Gratuluję także panu wójtowi i radzie gminy tak dobrych decyzji odnośnie tej szkoły, ale także gratuluję tego, że stuletnia szkoła jest tu, właśnie w Zwoli, która ma piękną i bogatą historię- mówiła posłanka Stanisława Prządka.

W podobnym tonie wypowiadali się poseł Grzegorz Woźniak, Bożena Piesio z siedleckiej Delegatury MKO, prezes Zarządu Powiatowego ZNP w Garwolinie Halina Poszytek / absolwentka szkoły w Zwoli/. Teresa Bąk, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Garwolińskiego była absolwentką szkoły w Zwoli przed 58 laty i bardzo sympatycznie wspomina tamte czasy.

 - Obrazy z tamtego czasu przewijają się przed oczyma, myśli obiegają głowę i nie sposób pozbyć się tych wspomnień, dlatego trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym spędziło się cząstkę swojego życia- wspominała przewodnicząca.
Wójt gminy Miastków Kościelny, Jerzy Jaroń wiele mówił o oświacie w gminie i jej problemach, a nawiązując do tak doniosłej uroczystości, powiedział, że kryje ona w sobie  niezwykłą łączącą wielopokoleniową społeczność szkolną.

- Na ten jubileusz pracowało wielu dyrektorów, pedagogów, rodziców, których odpowiedzialność i wspaniała postawa wobec stawianych zadań uczyniły placówkę piękną, przyjazną dzieciom i całemu środowisku. Dzisiejszy dzień skłania do zadumy, refleksji, kreślenia planów na przyszłość, pokazuje, że szkołę tworzą uczniowie, nauczyciele są jej duszą, a absolwenci dumą- artykułował gospodarz gminy.

 Absolwentem szkoły w Zwoli był też dzisiejszy proboszcz parafii we Włodawie, ks. kan. Stanisław Dadas.
- Było to bardzo, bardzo dawno, bo ponad 40, kiedy opuściłem szkołę podstawową w Zwoli. Oczywiście, była to stara, drewniana, skromna szkoła, ale tamta szkoła, wydaje mi się, że miała taką duszę, ponieważ kojarzy nam się ze wspomnieniami i tam się wiele działo. Mamy miłe wspomnienia, zapewne pierwsze zakochania, też upomnienia, pouczenia. To wszystko zostało w pamięci i w sercu, i tym chcieliśmy się podzielić i jeszcze raz to przeżyć- wracał pamięcią do tamtych dni duszpasterz. Ksiądz Stanisław był też jednym z inicjatorów spotkania absolwentów i posadowienia na placu szkolnym kamienia z płaskorzeźbą książki i przesłaniem „Takie będą Rzeczpospolite jakie ich młodzieży chowanie”. Kamień pod tablicę pamiątkową podarował absolwent szkoły mieszkający w Zwoli.

- Widzę, że ta szkoła ma ogromne uznanie, że ta szkoła wychowała wielu wybitnych ludzi, którzy z chęcią przyjeżdżają, zawsze się przyznają do tej szkoły i zawsze będą pomagać w wychowaniu i pracy na następne pokolenia- podkreślił starosta Marek Chciałowski.

Uroczystości zakończyły barwne występy uczniów, które gości jubilatki nagradzali gromkimi brawami.
Szkoła w Zwoli jest niewielką placówką oświatową, ale z dużymi ambicjami i osiągnięciami. Pracują tam ludzie z zapałem, którzy w każdej chwili mogą liczyć na pomoc mieszkańców Zwoli i władz samorządowych. Takiej siły nawet polityczne wichry nie są w stanie powalić.

WJ/Garwolin[jk]

http://podlasie24.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zwola: Po 100 latach mają patronkę

7 lipca Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli obchodziła setne urodziny placówki. Uroczystość nabrała podwójnego wymiaru, oprócz minionego wieku szkoła świętowała nadanie patrona i sztandaru.


W pierwszą wakacyjną sobotę uczniowie szkoły podstawowej z Zwoli uroczyście obchodzili 100-lecie istnienia miejscowej szkoły. - Okrągły jubileusz był okazją do nadania placówce imienia Marii Kownackiej i sztandaru. Gratulacje oraz życzenia dalszego rozwoju, wielu owocnych lat pracy i nauki, znakomitych wychowanków, a także osiągnięć edukacyjnych złożył szkolnej społeczności starosta garwoliński Marek Chciałowski – informuje starostwo powiatowe w Garwolinie.

Jan Brzechwa, Maria Konopnicka, Henryk Sienkiewicz i wreszcie Maria Kownacka. To nazwiska pisarzy, którzy pretendowali do patronowania PSP w Zwoli. Jak się okazało, społeczność szkolna wybrała na swoją opiekunkę laureatkę Nagrody Czytelników „Płomyka” Orle Pióro, pisarkę Marie Kownacką 
W uroczystości nadania imienia i sztandaru udział wzięli uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Zwoli, absolwenci placówki, władze samorządowe oraz lokalna społeczność. Obecna na jubileuszu wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Garwolińskiego Teresa Bąk podzieliła się wspomnieniami z czasów nauki w szkole podstawowej w Zwoli.

Uroczystość okazała się idealną okazją na przytoczenie słuchaczom historii ponad wiekowej szkoły, której powstanie datuje się na 1 grudnia 1911 roku. Przekazanie sztandaru i ślubowanie uczniów poprzedziło odczytanie uchwały dotyczącej nadania imienia i aktu fundacyjnego sztandaru. Zacny jubileusz był również okazją do odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Obchodom towarzyszyły występy tutejszych dzieci, imprezie towarzyszył akompaniament orkiestry z Miastkowa Kościelnego pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Miętusa.

Źródło: www.garwolin-starostwo.pl

http://www.grajdol.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nadanie imienia szkole w Zwoli

 

 Szkoła w Zwoli obchodziła 7 lipca poczwórne uroczystości, a mianowicie 100- lecie istnienia szkoły, nadanie imienia Marii Kownackiej, wręczenie sztandaru i odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która przyjechała aż z parafii Włodawa.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Zwoli Poduchownej, którą koncelebrowali księża Sylwester Gałach, Stanisław Dadas i Krzysztof Cąkała. Podczas nabożeństwa poświęcono sztandar szkoły, który ufundowali rodzice. Potem kontynuowano celebrę na placu szkolnym, gdzie odczytana została bogata, bo sięgająca 100 lat historia szkoły. Następnie rodzice przekazali dyrektor szkoły Halinie Kordaś sztandar, jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec ojczyzny.

Poseł Stanisława Prządka pogratulowała mieszkańcom tego, że szkoła osiąga dobre wyniki, że  dzieci uczą się w dobrej szkole, że uczą ich wspaniale przygotowani do tej roli nauczyciele. Pogratulowała także panu wójtowi i radzie gminy tak dobrych decyzji odnośnie tej szkoły, również że stuletnia szkoła jest tu, właśnie w Zwoli, która ma piękną i bogatą historię

W podobnym tonie wypowiadali się poseł Grzegorz Woźniak, Bożena Piesio z siedleckiej Delegatury MKO, prezes Zarządu Powiatowego ZNP w Garwolinie Halina Poszytek / absolwentka szkoły w Zwoli/. Teresa Bąk, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Garwolińskiego była absolwentką szkoły w Zwoli przed 58 laty i bardzo sympatycznie wspomina tamte czasy.

 - Obrazy z tamtego czasu przewijają się przed oczyma, myśli obiegają głowę i nie sposób pozbyć się tych wspomnień, dlatego trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym spędziło się cząstkę swojego życia- wspominała przewodnicząca.


Wójt gminy Miastków Kościelny, Jerzy Jaroń wiele mówił o oświacie w gminie i jej problemach, a nawiązując do tak doniosłej uroczystości, powiedział, że kryje ona w sobie  niezwykłą łączącą wielopokoleniową społeczność szkolną.

- Na ten jubileusz pracowało wielu dyrektorów, pedagogów, rodziców, których odpowiedzialność i wspaniała postawa wobec stawianych zadań uczyniły placówkę piękną, przyjazną dzieciom i całemu środowisku. Dzisiejszy dzień skłania do zadumy, refleksji, kreślenia planów na przyszłość, pokazuje, że szkołę tworzą uczniowie, nauczyciele są jej duszą, a absolwenci dumą

 Absolwentem szkoły w Zwoli był też dzisiejszy proboszcz parafii we Włodawie, ks. kan. Stanisław Dadas.


- Było to bardzo, bardzo dawno, bo ponad 40, kiedy opuściłem szkołę podstawową w Zwoli. Oczywiście, była to stara, drewniana, skromna szkoła, ale tamta szkoła, wydaje mi się, że miała taką duszę, ponieważ kojarzy nam się ze wspomnieniami i tam się wiele działo. Mamy miłe wspomnienia, zapewne pierwsze zakochania, też upomnienia, pouczenia. To wszystko zostało w pamięci i w sercu, i tym chcieliśmy się podzielić i jeszcze raz to przeżyć- wracał pamięcią do tamtych dni duszpasterz.

Ksiądz Stanisław był też jednym z inicjatorów spotkania absolwentów i posadowienia na placu szkolnym kamienia z płaskorzeźbą książki i przesłaniem „Takie będą Rzeczpospolite jakie ich młodzieży chowanie”. Tablica została przywiezione z parafii ks. kanonika, a kamień został ofiarowany przez absolwenta tej szkoły mmieszkającego w Zwoli.

- Widzę, że ta szkoła ma ogromne uznanie, że ta szkoła wychowała wielu wybitnych ludzi, którzy z chęcią przyjeżdżają, zawsze się przyznają do tej szkoły i zawsze będą pomagać w wychowaniu i pracy na następne pokolenia- podkreślił starosta Marek Chciałowski.

Uroczystości zakończyły barwne występy uczniów, które gości jubilatki nagradzali gromkimi brawami.
Szkoła w Zwoli jest niewielką placówką oświatową, ale z dużymi ambicjami i osiągnięciami. Pracują tam ludzie z zapałem, którzy w każdej chwili mogą liczyć na pomoc mieszkańców Zwoli i władz samorządowych. Takiej siły nawet polityczne wichry nie są w stanie powalić.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Z tradycją i patronką/gm. Miastków Kościelny

 

W upalną wakacyjną sobotę 7 lipca niewielka, choć z bogatą tradycją szkoła w Zwoli przyjęła imię Marii Kownackiej i otrzymała nowy sztandar.

Szkoła w Zwoli (gm. Miastków Kościelny) nie należy do największych, jednak placówka ma ponad 100 lat i bardzo bogatą tradycję. Na szkolne uroczystości, 7 lipca, stawili się nie tylko obecni uczniowie, ale liczne grono absolwentów, wśród których wielu to osoby znane i zasłużone. Nic dziwnego, że obchodom towarzyszyła atmosfera wspomnień i związanych z nimi wzruszeń. Dzielili się nimi i Teresa Bąk, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Garwolińskiego, która opuściła szkolne mury ponad 50 lat temu, i prezes zarządu powiatowego ZNP w Garwolinie Halina Poszytek oraz pomysłodawca spotkania absolwentów i odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej założycielom szkoły i jej zmarłym nauczycielom, ks. kanonik Stanisław Dadas, proboszcz parafii we Włodawie.
Święto rozpoczęła msza w oddalonym o kilka kilometrów zabytkowym kościółku w Zwoli Poduchownej, sprawowana przez księży Sylwestra Gałacha, Stanisława Dadasa i Krzysztofa Cąkałę, podczas której poświęcono ufundowany przez rodziców sztandar.
Część oficjalną zorganizowano przed budynkiem szkoły, która powitała gości tablicą z imieniem nowej patronki – Marii Kownackiej. O jej wyborze zadecydowało głosowanie szkolnej społeczności. Przypomniała o tym dyrektor placówki Halina Kordaś, która opowiedziała o przygotowaniach do uroczystości. Maria Kownacka to nie tylko pisarka znana z opowiadań dla dzieci, ale pedagog zasłużony podczas okupacji w tajnym nauczaniu. Wzór odwagi i patriotyzmu. Przypomniała też historię szkoły – jubilatki, której powstanie datuje się na 1 grudnia 1911 roku.
Na uroczystość przybyli z gratulacjami posłowie Stanisława Prządka i Grzegorz Woźniak, przedstawicielka siedleckiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Bożena Piesio, starosta Marek Chciałowski, wójt Miastkowa Kościelnego Jerzy Jaroń oraz przedstawiciele warszawskiej Izby Pamięci Marii Kownackiej. Miejscowa OSP uświetniła uroczystość swoim pocztem sztandarowym. Młodzież i dzieci w pięknych strojach zaprezentowały program artystyczny, w którym nie zabrakło i poloneza, i krakowiaka, i ludowych piosenek. Szkoła przygotowała też dwie okolicznościowe wystawy – jedną, poświęconą historii placówki, drugą – nowej patronce. Po zwiedzeniu budynku na gości czekał poczęstunek w plenerze, a dla najmłodszych kolorowa dmuchana zjeżdżalnia i trampolina.

http://nowydzwon.pl